CELOSLOVENSKÝ
LITURGICKÝ DEŇ


26. október 2023
Teologická fakulta KU, Košice

Ekleziológia a liturgia 
po Druhom vatikánskom koncile


V tomto roku si pripomíname 60 rokov od prijatia koncilovej konštitúcie o posvätnej liturgii (4. decembra 1963), ktorá priniesla mnohé zmeny v liturgických obradoch i liturgickom priestore. Téma tohtoročného liturgického dňa chce poukázať na hlavný teologický impulz týchto zmien. Nový koncept ekleziológie, vnímania a definovania Cirkvi, sa nevyhnutne prejavil aj v sláveniach Cirkvi. Cieľom liturgického dňa je snaha o hlbšie pochopenie vzťahu medzi reformou ekleziológie a reformou liturgie po Druhom vatikánskom koncile.

Program

13.00
Registrácia

13.30
Prednáška

15.00 
Diskusia

16.30
Svätá omša

Prednáša

Rev. Dr Mark Joseph Zammit

Mark J. Zammit prednáša na Katedre fundamentálnej a dogmatickej teológie na Maltskej univerzite. Koordinuje postgraduálne štúdium licenciátu z teológie (SThL).

Pred nástupom na katedru Zammit získal titul SThB a SThL z teológie na Maltskej univerzite a titul SThD na Pápežskej univerzite Comillas v Madride. Jeho dizertačná práca sa týkala ekleziologického a antropologického štúdia spisov argentínskeho teológa Lucia Gera, jedného z otcov teológie ľudu a teológa, ktorý mal určitý vplyv na učenie pápeža Františka.

Medzi jeho oblasti záujmu patria: Druhý vatikánsky koncil, ekleziológia, latinsko-americká teológia, teológia ľudu.

Miesto konania

Teologická fakulta KU
Hlavná 89, Košice

Aula Svätých košických mučeníkov

Organizátori

Teologická fakulta KU

Liturgická komisia KBS

Liturgický inštitút Košice